Avalik esinemine

Tavaliselt tuleb esinema minnes esitatada endale viis küsimust:

 1. miks?
 2. milleks?
 3. kellele?
 4. mida?
 5. kuidas?

Kui esimesed neli küsimust on suhteliselt kergesti seletatavad teooria abil, siis viies vajab kogenud treenerit, kes tunneks esinemise spetsiifikat (hääl, diktsioon, hingamine, kehakeel, jne.). Minu soovitused ja juhised selles vallas on aidanud õpilastel edu saavutada. Koolituse eesmärk, meetod, teemad?

Eesmärk:

selgitada ja tõestada, et enamik meist võib tulla edukalt toime avaliku esinemisega.

Meetod:

koolituse meetodiks on vastastikusel suhtlusel põhinev praktiline tegevus vaheldumisi loengute ja videonäidete analüüsiga. Harjutame keha-, kõne-ja muud väljendustehnikat. Tähtis osa on videotagasisidel ja grupiarutelul.

Teemad:

 • esinemise ettevalmistus,
 • esinemise ülesehitus,
 • mõistetavus,
 • stiil,
 • mõjustamisvõtted,
 • suhtlemismärgid,
 • esinemisstressiga toimetulek.

Avaliku esinemise koolitus võib toimuda kolmes variandis:

 1. mõnetunnilise tutvustusprogrammina, kus lektor annab ülevaate avaliku esinemise toimimise võtetest,
 2. ühepäevase koolitusena, kus praktiline esinemine ja selle analüüs toimuvad päeva teisel poolel,
 3. kahepäevase koolitusena, kus terve teine päev on pühendatud praktilisele esinemisele ja selle analüüsile.