Quo vadis esinemiskoolitus?

Ümbersõnastades Martin Luther King’i kuulsat ütlemist „Mul on unistus…“, on minu unistuseks, et ka eesti kõnemehi  jõuaks kord Euroopa kõnemeeste eliiti.Küsimuste küsimuseks jääb, kuidas muutuda veelgi paremaks, professionaalsemaks esinejaks? Kuhu võiks esinemiskoolitustega jõuda? Ettepanek on sisse seada ja reklaamida vähemalt kolmeastmelist koolituskursust.

I tasand : „Kui räägid, ole mõistetav ja kuuldav!“See on kursus kus koolitatavad […]