Hind

Koolitused jagunevad organisatsioonisisesteks, avalikult läbiviidavateks ja privaatseteks.

Organisatsioonisisene koolitus eeldab, et tellija leiab sobiva ruumi ja korraldab vajadusel toitlustamise ja kohvipausid. Lektoril on alati kaasas isiklikud tehnilised vahendid (arvuti, dataprojektor, kaamera jne.) Lektor ei sõltu koolitusruumis olevast tehnikast, kuid vajab projitseerimiseks sobilikku seinapinda.

Avatud koolitused toimuvad vastavalt vajadusele (võimalustele) ning sellisel juhul organiseerib koolitusega seonduva korraldaja.

Avaliku esinemise, meediatreeningu, mentori ülesannete ja konsultatsioonide hinnad lepitakse kokku läbirääkimistel tellijaga. Ühemehefirmana tegutsedes on hinnad paindlikud. Gruppide suurus max 10 inimest. Suuremate gruppide puhul lepitakse kokku eraldi.

Koolitaja maksab FIE-na kõik riigimaksud.