Härmost

Töötan avaliku esinemise lektori ja meediatreenerina alates 1999.aastast. Viimased aastad ka mentorina. Mis mind selle ametini viis? Peamiselt kogemused, mida olen omandanud reporterina ja lavastajana pikas raadio-ja televisioonitöös. Samal ajal õpetasin näitlejatööd Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikoolis ning režiid ja elektroonilist meediat Tallinna Ülikoolis. Praegu töötan suulise suhtlusoskuse vabakutselise lektori, meediatreeneri ja mentorina. FIE-na teen vastavat tööd veel mitmetele institutsioonidele ja eraisikutele. Mul on kahekordne kõrgharidus (TLÜ ja TÜ). Kümne aasta jooksul olen oma teadmisi edastanud tuhandetele kuulajale. Nende seas on tipp-poliitikuid, valitsusametnikke, firmade juhte, omavalitsusametnikke, õpetajaid ja kooliõpilasi.