Quo vadis esinemiskoolitus?

Ümbersõnastades Martin Luther King’i kuulsat ütlemist „Mul on unistus…“, on minu unistuseks, et ka eesti kõnemehi  jõuaks kord Euroopa kõnemeeste eliiti.
Küsimuste küsimuseks jääb, kuidas muutuda veelgi paremaks, professionaalsemaks esinejaks? Kuhu võiks esinemiskoolitustega jõuda? Ettepanek on sisse seada ja reklaamida vähemalt kolmeastmelist koolituskursust.

I tasand : „Kui räägid, ole mõistetav ja kuuldav!“
See on kursus kus koolitatavad läbivad avaliku esinemise baaskursuse. Nad omandavad oskuse olla esinemisel mõistetud ja kuuldavad. Kursuse lõpetamise järel võiks kokku leppida II ja III tasandi koolitusteks.

II tasand : „Kui räägid, siis saavuta!“
Koolituse käigus muututakse teadlikumaks iseenda juhtimisest. Pööratakse rohkem tähelepanu esineja suhtlemismärkidele (hääl, kõne, keha, nägu) ja oma sõnumi mõjusale edastamisele. Treenitakse mõjustamispsühholoogia eetilisi võtteid.

III tasand : „Räägi ja sära!“
See võiks olla meistriklass, mille jooksul esinemiskompetents saab silmnähtavaks ja teid oodatakse mitmesugustel teemadel esinema erinevate auditooriumide ees ning raadios ja televisioonis. Individuaalne mentori konsultatsioon koos treeninguga ja tagasisidega tööesinemistelt.